Termeni utilizare

ATENŢIE: CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEBSITE. UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ AŢI CITIT ŞI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, NU AVEŢI PERMISIUNEA DE A UTILIZA ACEST SITE. ACEŞTI TERMENI REGLEMENTEAZĂ MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA SITE-UL, ORICE CONŢINUT (DE EX. TEXTE, DATE, GRAFICĂ SAU FOTOGRAFII) PUS LA DISPOZIŢIE DE COMPANIA NOASTRA PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE.

Detinatorul acestui site vă permite să il utilizaţi numai în scopuri personale, necomerciale. Utilizarea site-ului pentru orice scop public sau comercial (inclusiv, fără a se limita la acestea, pe un alt site sau printr-un mediu de computer aflat în reţea) este strict interzisă. În cazul în care realizaţi copii ale materialelor, trebuie să includeţi pe aceste copii toate notele privind drepturile de autor sau de proprietate conţinute de materialele originale. Nu aveţi dreptul de a modifica, afişa în mod public, prezenta în public sau distribui aceste materiale. Orice utilizare nepermisă a site-ului poate încălca legile privind dreptul de autor, mărcile comerciale şi alte legi in vigoare.

Detinatorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe funcţionarea sa în orice moment, fără ca dvs. să fiţi anunţat în prealabil. De exemplu, are dreptul de a aduce modificări materialelor şi/sau serviciilor sau produselor şi preţurilor descrise în acestea, în orice moment, fără a vă anunţa în prealabil. Este posibil ca materialele şi serviciile să fie depăşite, iar Detinatorul acestui site nu se angajează sub nicio formă să actualizeze materialele sau serviciile. Pentru informaţii privind produsele şi serviciile disponibile., luaţi legătura cu detinatorul acestui site .

Producatorul nu va fi răspunzător pentru erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale de pe acest site, nici pentru pagubele rezultate în mod direct sau indirect prin utilizarea acestui material. Informaţiile sunt oferite “ca atare”, fără garanţii de nici un fel şi pot fi modificate fără preaviz. De asemenea, Producatorul îşi rezervă dreptul de a revizui oricând conţinutul acestui site fără notificare prealabilă. Nici o parte din acest website nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopierea, înregistrarea sau stocarea într-un sistem de arhivare, sau traducerea în orice limbă sub orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a producatorului.

Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul (materiale, informatii sau servicii pe care le puteţi obţine prin utilizarea site-ului) într-un mod care încalcă un statut, un regulament, o regulă, un ordin sau o altă lege locala, naţionala sau internaţionala; pentru a urmări, a hărţui sau a prejudicia o altă persoană; pentru a vă asuma identitatea unui alt individ sau a unei alte entităţi sau pentru a prezenta în mod fraudulos afilierea dvs. la o persoană sau la o entitate; pentru a interveni în sau a întrerupe funcţionarea site-ului, serverelor sau reţelelor conectate la site. De asemenea, sunteţi de acord să nu utilizaţi explorarea datelor sau metode similare de colectare sau obţinere a datelor în legătură cu acest site şi să nu încercaţi să obţineţi accesul neautorizat la nicio parte a site-uluii, servere sau reţele conectate la site, prin piratare, spargere de parole sau alte metode.

SITE-UL este OFERIT „CA ATARE” ŞI „CU TOATE ERORILE”. DVS. VĂ ASUMAŢI INTEGRAL RISCURILE PRIVIND CALITATEA ŞI FUNCŢIONAREA SITE-Ului. ÎN CAZUL ÎN CARE MATERIALELE SAU SERVICIILE SE DOVEDESC A FI DEFECTUOASE, DVS., NU DETINATORUL, VĂ VEŢI ASUMA COSTUL INTEGRAL AL TUTUROR REPARAŢIILOR NECESARE. Detinatorul site-ului DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE, INDIFERENT DE NATURA LOR, FIE ACESTEA DIRECTE, IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE, CU PRIVIRE LA SITE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, TOATE GARANŢIILE IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA ÎN VEDEREA UNUI ANUMIT SCOP, TITLUL DE PROPRIETATE ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ). FĂRĂ A LIMITA CARACTERUL GENERAL AL CELOR DE MAI SUS, Detinatorul NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN MOD CĂ SITE-UL VA CORESPUNDE AŞTEPTĂRILOR DVS. SAU CĂ VA FUNCŢIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE, ÎN TIMP UTIL, CĂ VOR FI SIGURE, LIPSITE DE ERORI SAU CĂ ERORILE DE PE SITE VOR FI CORECTATE. DETINATORUL NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL REZULTATELE CARE POT FI OBŢINUTE CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-ULUI, NICI EXACTITATEA SAU FIABILITATEA NICIUNEI INFORMAŢII OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, FIE ELE ORALE SAU SCRISE, OBŢINUTE DE DVS. PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU DETINATOR, COMPANIE, FILIALE SAU FURNIZORII SĂI SAU AI ACESTORA (SAU DE LA ANGAJAŢII SI AGENŢII ENTITĂŢI DE ACEST TIP) NU VOR CONSTITUI O GARANŢIE. DETINATORUL DECLINĂ ACORDAREA ORICĂROR DESPĂGUBIRI.

Legăturile de pe site către site-uri web terţe sunt oferite exclusiv pentru confortul dvs. Utilizarea lor implică părăsirea acestui site. Detinatorul nu este obligat să analizeze astfel de site-uri web terţe, nu deţine controlul asupra lor şi nu este responsabil pentru niciun astfel de site web (sau pentru produsele, serviciile sau conţinutul disponibil prin intermediul acestora). Prin urmare, Detinatorul nu aprobă şi nu face declaraţii în legătură cu aceste terţe site-uri web, cu nicio informaţie, software, produs, serviciu sau material care se regăseşte pe acestea şi cu niciun rezultat obţinut din utilizarea acestora. Utilizaţi site-urile terţe la care se face legătura pe propria dvs. răspundere.
Puteţi crea legături către acest site de pe alte site-uri web, dar numai cu condiţia respectării următorilor termeni şi în conformitate cu toate legile în vigoare. În lipsa unei permisiuni scrise din partea Detinatorului care să stipuleze condiţii diferite, un site web care face legătură spre acest site: poate trimite la, dar nu are dreptul să reproducă niciun material; nu are dreptul să integreze într-un mediu de browser sau într-un altfel de încadrament niciunul dintre materiale; nu va sugera că detinatorul susţine un astfel de site Web şi niciun produs, serviciu sau conţinut disponibil prin intermediul unui astfel de site web; nu va oferi declaraţii distorsionate privind legătura sa cu compania care detine prezentul site; nu va prezenta informaţii false sau înşelătoare cu privire la detinatorul prezentului site, produsele şi serviciile sale; nu va include conţinut ce poate fi dezagreabil sau jignitor si; va include numai conţinut adecvat pentru toate vârstele.
Nerespectarea oricăruia dintre termenii de sus duc automat la anularea dreptului de a utiliza acest site şi va trebui să distrugeţi imediat toate materialele descărcate sau imprimate (inclusiv copiile acestora).

SC FAR EAST TRADING SRL © 2018